בחנו את עצמכם- דתי או חילוני

בשאלון זה יוצגו לפניך תמונות המלוות במספר פרטים אישיים. של ישראלים. עליכם לזהות את החילונים ואת הדתייםדתי או חילוני

קמפיין צו פיוס למען בתי ספר משותפים