לפניך 5 תמונות, עליך לבחור בצורה אסוציאטיבית אחת מהן בתוך 15 שניות.
בסוף המבחן יוצגו בפניך התוצאות שיציגו את הטיול המתאים לך.
בחר תמונה בצורה אסוציאטיבית
15