פסטיבל המכבים: יש מה לעשות בחנוכה

מפה אינטראקטיבית הפורסת את פעילויות פסטיבל המכבים

MAP

פסטיבל המכבים – מפה אינטראקטיבית